אצלנו אין משכורות ואין משרדים. כולנו מתנדבים.

אנא לחצי/לחץ על סכום התרומה שבחרת והמשיכי/המשך לתרומה מאובטחת באמצעות או כל כרטיס אשראי. תודה

התרומה שלך מיועדת אך ורק לכיסוי עלויות ישירות, הכרחיות וחשובות ביותר, שבלעדיהן אנו לא יכולים לפעול: בעיקר קידום תכנים ברשת, דפוס, ופעולות מיוחדות.

כל העבודה שלנו נעשית בהתנדבות מלאה: כתיבה ועיצוב תכנים, בנייה והפעלת האתר ודף הפייסבוק שלנו, ניהול אסטרטגיה ותכנית פעולה, גיוס מצטרפים וניהול הקשר עמם, ועוד.

אנא לחצי/לחץ על סכום התרומה שבחרת והמשיכי/המשך לתרומה מאובטחת באמצעות או כל כרטיס אשראי. תודה