אני מבקשת/מבקש להצטרף ליוזמה העממית של ה' באייר, לתמיכה ציבורית גלויה בפתרון שתי מדינות לשני עמים, כמתואר בעמודי מטרות, הצהרת כוונות ועקרונות יסוד שבאתר זה
CAPTCHA image
הצהרת שמירה על פרטיות
אנו מתחייבים להקפיד שהפרטים האישיים שלך המופיעים כאן - כולם או חלקם - לא יועברו לאף גורם אחר, ולא ייעשה בהם כל שימוש אלא אך ורק לצורך העברה של מידע על פעילות ה' באייר, באופן אישי וישיר אליך.