משולש המטרות של ה' באייר

להציב את פתרון שתי המדינות לשני העמים וסיום השליטה על העם הפלסטיני, בראש סדר היום והשיח הציבורי, ולהפכו לנושא עיקרי במערכת הבחירות הבאה.

ליצור לחץ ציבורי ישראלי על ממשלת ישראל, ללא קשר לזהותה המפלגתית - עד שתקדם, הלכה למעשה, את פתרון שתי המדינות לשני העמים.

להבטיח תמיכה עממית, גלויה ולאורך זמן, בכל ממשלה שתנהל בבוא העת מו"מ כן ורציני עם הפלסטינים, החותר לפתרון שתי מדינות לשני עמים. רק תמיכה עממית גלויה כזו, שכה חסרה בעבר, תוכל להיות עזר שכנגד גל ההסתה והאלימות הצפוי של המתנגדים, הרוצים לספח את הגדה המערבית.

כיצד אנו פועלים

בשלב הראשון, מבוססת תכנית העבודה שלנו על שלושה ערוצים עיקריים, התלויים זה בזה:

הרחבת השורות

כולנו מתנדבים. לכן היוזמה תלויה גם בגיוס עוד ועוד מצטרפים מתנדבים, שמאמינים בסדר היום של ה' באייר, ושיהיו מחויבים למשימה פשוטה אחת בלבד: לספר לחברות ולחברים על היוזמה, ולסייע בגיוס עוד ועוד מצטרפים. בשלב הבא נקיים מפגשי עבודה של המעגלים המתרחבים של המצטרפים. היעד: לבנות אט אט, בסיס תמיכה עממית רחבה מאדוגלויה לחלוטין, כדי שאפשר יהיה לנהל מאבק ציבורי אמיתי, יעיל ולאורך זמן, להשגת המטרות המוצהרות שלנו, המתוארות בראש עמוד זה. רק כך ניתן יהיה לשנות את השיח הציבורי ואת האווירה הכללית, ובסופו של דבר גם להשפיע. את פירוט תכנית הפעולה, לוחות הזמנים, המשימות ושיטות הפעולה נציג בפני המצטרפים באופן ישיר, במהלך המפגשים.

ידע ועמדות מגובשות

אמנת ה' באייר והצהרת הכוונות שבאתר זה, הן התשתית הרעיונית של היוזמה. במשך זמן רב למדנו היטב את הסוגיות שעל הפרק, ובנוסף לפעילות גיוס מצטרפים חדשים וארגון, אנחנו מוכנים גם לתת מענה לכל שאלה ולכל טענה של התומכים, המהססים והמתנגדים, בסוגיות שעל הפרק. נעשה זאת גם באתר זה, גם באמצעות השיח שיתפתח בדף הפייסבוק שלנו, ובאמצעים נוספים שנגישותם תלויה ביכולת גיוס התרומות שלנו.

גיוס משאבים

אצלנו אין משכורות ולא משרדים. כל העבודה שלנו נעשית בהתנדבות מלאה: כתיבה ועיצוב תכנים, בניה והפעלת אתר האינטרנט ודף הפייסבוק שלנו, ניהול אסטרטגיה ותכנית פעולה, גיוס מצטרפים וניהול הקשר עמם. ובכל זאת, אנו מחויבים גם בגיוס תרומות, וזאת אך ורק כדי לכסות עלויות ישירות בתחומים שבלעדיהם לא נוכל לפעול: קידום ממומן של תכנים ברשת, ניהול מאגרי מידע, הפקת אמצעי הסברה, פעולות ואירועים מיוחדים.